NIEUWS
ALTERNATIEVE OSSE CANON
Gemaakt door leerlingen van het TBL

Jay Vervoort en Koen van Munster, leerlingen uit 6 vwo van het Titus Brandsmalyceum (locatie van Het Hooghuis) te Oss, hebben voor hun profielwerkstuk geschiedenis een variatie bedacht op de Osse Canon. Voor hun eigen canon hebben de jongens een website gebouwd: www.deossecanon.nl. Zij hebben dit werkstuk gemaakt met hulp van het Stadsarchief Oss. Tijdens een presentatieavond bij het TBL op dinsdag 1 maart zullen Jay en Koen hun website presenteren en uitleg geven over hun profielwerkstuk.


De officiële Osse canon
De officiële Osse canon is te vinden op www.ossecanon.nl. In vijftig onderwerpen, ook wel vensters genoemd, kan iedereen kennismaken met de geschiedenis van Oss en omgeving. De Osse canon is in april 2009 gepresenteerd. De coördinatie van dit project was in handen van het Stadsarchief. Sinds eind 2010 is de canon ook op papier verkrijgbaar bij het Stadsarchief.

Profielwerkstukken
Het profielwerkstuk is een soort ‘meesterproef' voor alle examenkandidaten havo en vwo. De leerlingen moeten hier 80 uur aan besteden. Het cijfer telt mee als een schoolexamen en de titel komt op de cijferlijst te staan. Leerlingen kiezen zelf voor welk vak ze een profielwerkstuk willen maken. Het profielwerkstuk moet gemaakt worden sinds de invoering van de Tweede Fase. De sectie geschiedenis van het Titusbrandsmalyceum (TBL) en het Stadsarchief werken al jaren samen voor de profielwerkstukken geschiedenis, om de interesse voor de regionale historie bij de leerlingen te stimuleren. Leerlingen kunnen tijdens de uren die ingeroosterd zijn voor het profielwerkstuk op school aan het werk, maar ze kunnen ook naar het Stadsarchief gaan om te werken. Een profielwerkstuk hoeft niet te leiden tot een papieren werkstuk; het kan bijvoorbeeld ook een website zijn, zoals de alternatieve Osse canon, of een lespakket. Andere voorbeelden van een profielwerkstuk over regionale geschiedenis is dat van Elke Vlind en Karin van der Steen: 'Doncker Oss' over de Bende van Oss.

Op het TBL is het sinds vier jaar gebruikelijk dat de leerlingen hun werkstuk voor publiek presenteren. De presentatie wordt beoordeeld en dat cijfer bepaalt mede het eindcijfer voor het profielwerkstuk. Er zijn twee presentatieavonden, op maandag 28 februari voor de havo-leerlingen en op dinsdag 1 maart voor de vwo-leerlingen. Belangstellenden zijn van harte welkom om 19.30 uur in het TBL-gebouw aan de Molenstraat 30 te Oss.

Alternatieve Osse canon (jpg)
De website van de alternatieve Osse canon, gemaakt door TBL leerlingen


Terug
Naar boven