NIEUWS
NIEUWE PUBLICATIE VERHALEN STADSARCHIEF
Ver van huis en haard

TentoonstellingvervanHuisenhaard_studiezaal_2014 _klein (jpg)


Historicus Mahmut Erciyas (Rotterdam, 1975) heeft in de publicatie 'Ver van huis en haard. Een geschiedenis van de Turkse en Spaanse gastarbeiders in Oss in de jaren zestig en zeventig' de geschiedenis van de pioniers van de huidige Turkse gemeenschap en (kleine) Spaanse gemeenschap in Oss opgeschreven.

Vijftig jaar geleden kwamen de eerste Turkse en Spaanse arbeiders naar Osse. De Turken waren geworven door Thomassen & Drijver en Bergoss, de Spanjarden door Unox/Hartog en Zwanenberg. Bijna iedereen - de bedrijven, de overheid, maar ook de arbeiders zelf - ging ervan uit dat zij tijdelijk in Nederland zouden verblijven en na verloop van tijd zouden terugkeren naar hun geboorteland. Zij werden daarom 'gastarbeiders' genoemd. Terwijl de meeste Spaanse arbeiders wel remigreerden naar hun geboortegrond, bleven de meeste Turken in Oss wonen en lieten hun gezinnen overkomen. De Turkse gemeenschap vormt op dit moment nog steeds de grootste etnische minderheidsgroep in Oss.
Historicus Mahmut Erciyas (Rotterdam, 1975) heeft in de publicatie 'Ver van huis en haard. Een geschiedenis van de Turkse en Spaanse gastarbeiders in Oss in de jaren zestig en zeventig' de geschiedenis van de pioniers van de huidige Turkse gemeenschap en (kleine) Spaanse gemeenschap in Oss opgeschreven. Het boek is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is een geschiedschrijving op basis van bronnen die worden bewaard in het Stadsarchief. Het tweede deel bestaat uit een vijftal interviews met gastarbeiders zelf. Erciyas zegt hierover: "Hun herinneringen - het gaat om zeventigers en tachtigers - wilde ik niet verloren laten gaan en heb ze daarom een prominente plaats gegeven. Die persoonlijke herinneringen hebben dit geschiedverhaal flink verrijkt."
Het boek 'Ver van huis en haard. Een geschiedenis van de Turkse en Spaanse gastarbeiders in Oss in de jaren zestig en zeventig' heeft 82 pagina's met veel afbeeldingen en is vanaf 13 september 2014 (Open Monumentendag) voor € 5,00 te koop bij het Stadsarchief Oss. In de studiezaal van het Stadsarchief is tevens een kleine tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de gastarbeiders.

Reeks 'Verhalen uit het Stadsarchief'
Het boek 'Ver van huis en haard. Een geschiedenis van de Turkse en Spaanse gastarbeiders in Oss in de jaren zestig en zeventig' verschijnt als nummer 3 in de publicatiereeks 'Verhalen uit het Stadsarchief'. In deze reeks verschijnen publicaties die geschreven zijn op basis van onderzoek in het Stadsarchief Oss en die de geschiedenis van Oss en andere plaatsen in de regio betreffen.


Terug
Naar boven