NIEUWS
ONDERZOEK IN ARCHIEF BERGOSS
samenwerking Stadsarchief Oss en BHIC

Nieuws_Bergoss-archief20160617_170434 (jpg)


De tapijtindustrie is een van de bekendste voormalige Osse bedrijfstakken. Bergoss was hierbij de bekendste naam. Sinds dit voorjaar is archivaris Agnes Lewe van het Stadsarchief Oss in 's-Hertogenbosch gestart met het project 'Bergoss-archief'. Doel is een digitaal toegankelijke inventaris te maken van het archief van de firma Bergoss (1858 - 1993) en het verhaal van de opkomst en ondergang van dit roemruchte Osse bedrijf vast te leggen.

Collectie bij elkaar gebracht
Bij de overgang van het Stadsarchief Oss naar de Bibliotheek Oss, per 1 januari dit jaar, was afgesproken dat het archief van Bergoss zoveel mogelijk bij elkaar zou worden gebracht. Dit archief was de laatste jaren verspreid over verschillende locaties in Oss en 's-Hertogenbosch. Ook moest het beter worden ontsloten. Het archief omvat zo'n 80 strekkende meter en bevat delen van het bedrijfsarchief (correspondentie, jaarverslagen, balansen), kas- en orderboeken, documentatie (catalogi, prospectussen, tijdschriften), voorwerpen, films, glasplaatnegatieven, foto's, staalboeken en een grote verzameling patroontekeningen. Deze patroontekeningen en enkele grotere werktuigen worden nu door Museum Jan Cunen beheerd. Verder bevindt het archief zich in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) in 's-Hertogenbosch. Want door de beperkte depotruimte was het niet meer mogelijk het Bergoss-archief in Oss te huisvesten.

BergosstotBerghkwartier_bron3_fotoaanhetwerk_1_1917 (jpg)

Geschiedenis van het archief
In 1993 werd het archief door medewerkers en vrijwilligers van het toenmalige Streekarchief gered, kort voordat de fabriekshallen van Bergoss werden gesloopt. De stukken lagen grotendeels ongeordend verspreid in de fabriekshallen en in de kantoren. Een deel werd zelfs uit de papiercontainer gehaald. Er werd in de loop der jaren een globale lijst samengesteld van aanwezige archiefstukken, maar deze lijst is niet volledig en is moeilijk doorzoekbaar. Een deel van de patroontekeningen is gefotografeerd, maar ook die zijn niet makkelijk toegankelijk. De geschiedenis van Bergoss leeft in Oss; niet in laatste instantie door de herontwikkeling van het Berghkwartier, met de Weverij en het recent gerenoveerde kantoorgebouw. In de loop van de tijd is materiaal uit het Bergoss-archief ook regelmatig gebruikt voor vele tentoonstellingen, zoals 'Made in Oss' in Museum Jan Cunen en het Stadsarchief en recnt bij 'We Make Carpets in dialoog met Bergoss' in het museum. Ook brengen oud-medewerkers regelmatig aanvullingen op het archief en delen zij hun kennis hierover. Daarom is er voor gekozen om juist dit archief beter toegankelijk te maken.

Nieuws_Bergossarchief_20160617_170639 (jpg)


Terug
Naar boven