COLLECTIE > Introductie
BEELDCOLLECTIE

Een belangrijk deel van de collectie van Stadsarchief Oss bestaat uit beeldmateriaal. De beeldcollectie omvat in totaal ca. 430.000 fotoafdrukken, ansichtkaarten, negatieven. Behalve fotoafdrukken en negatieven, in aantallen het belangrijkste bestanddeel, hebben we ook dia's, (originele) films en videobanden in onze collectie. Het archief is druk bezig met digitalisering. Via de collectiewebsite komt steeds meer materiaal digitaal beschikbaar. 


In de collectie zijn verschillende foto- en negatievencollecties van persfotografen opgenomen, die voor de regionale krant hebben gefotografeerd (Dagblad voor Oss en Omstreken; in 1959 opgegaan in het nog steeds verschijnende Brabants Dagblad). Deze persfotografen zijn Daan Scholte, Paul van der Werff en Ruud Rogier. Hierdoor bezit het Stadsarchief over een omvangrijke beeldgeschiedenis van het Maasland van de tweede helft van de vorige eeuw.

 

Beeldcollectie Ansicht (jpg)
Oudste ansichtkaart (ca. 1898) met afbeeldingen van Osse locaties (naar foto's getekend).

Beeldcollectie Scholte (jpg)
Groepsfoto van paters Franciscanen ter gelegenheid van de viering van het 300-jarig verblijf van de paters in Megen in 1946. Op de één na onderste rij, tweede van links, zit 'Bruurke van Megen'.
Foto: Daan Scholte.

Beeldcollectie Werff (jpg)
Koningin Juliana bekijkt bij haar bezoek aan Oss aandachtig de Osse monumenten (1970).
Foto: Paul van der Werff.

Beeldcollectie Rogier (jpg)
Nieuw college (juni 1996) met voor het eerst SP-wethouders.
v.l.n.r. Gerard Ulijn (VDG), Henk van Gerwen (SP), Jules Iding (SP), Greet van Dam (PvdA) en Jan Frankevijle (D66).
Foto: Ruud Rogier.


Terug
Naar boven