ACTIVITEITEN > Toen
RAVENSTEINSE STUKKEN - tentoonstelling
22-05-2010 / 03-07-2010

Ravenstein Poster (jpg)


In 2010 viert Ravenstein haar 650-jarig bestaan. In de tentoonstelling 'Uit de collectie van het Stadsarchief: Ravensteinse stukken' liet het Stadsarchief Oss ter ere van dit jubileum een aantal bijzondere archiefstukken zien. Centraal stond het nog niet eerder getoonde aantekeningenboek van burgemeester Reinerius van Claarenbeek (1813 - 1896) met fraaie tekeningen van archeologische vondsten, kerken en verschillende kaarten van de vesting Ravenstein. Daarnaast was er aandacht voor Cornelis Rudolphus Hermans, verzamelaar en uitgever van charters en documenten, die met recht "vader van de geschiedschrijving over het Land van Ravenstein" wordt genoemd.
Aan de hand van stukken uit de collectie Sluijters (van Hans Sluijters, oud-archivaris van Ravenstein) werd getoond hoe 50 jaar geleden het 600-jarig bestaan van Ravenstein werd gevierd. Tenslotte waren er in de tentoonstelling diverse mooie foto's en Ravensteinse archiefstukken uit de collectie van het Stadsarchief te zien.

Ravenstein 650 jaar
Aan de naam 'Ravenstein' is al af te lezen dat het een vestingplaats was. 'Stein' staat voor steen of kasteel en 'Raven' komt van Walraven. De geschiedenis van vestingstad Ravenstein begint bij de opstandige leenman Walraven van Valkenburg. In 1355 besluit deze Walraven, heer van Herpen, tol te gaan heffen op de Maas, vlakbij Neerlangel. Rond 1360, het precieze jaar is niet bekend, verplaatst hij zijn kasteel van Herpen naar een nieuwe locatie aan de Maas om de tolheffing beter te kunnen controleren. Er groeit al snel een nederzetting rondom het nieuwe kasteel van Walraven. Dit is het begin van Ravenstein.

Geschiedvorser Hermans: 'vader van de geschiedschrijving'
Cornelis Rudolphus Hermans zag zichzelf niet als geschiedschrijver, maar als geschiedvorser. Hem was het er om te doen, de kennis van het verleden te vermeerderen door 'bouwstenen' aan te dragen. Een voorbeeld daarvan is zijn 'Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het land van Ravenstein', dat in 1850 in twee delen in 's-Hertogenbosch werd uitgegeven. Dit werk is van groot belang voor onze kennis van de geschiedenis van het Land van Ravenstein. Hij kan met recht de 'vader van de geschiedschrijving' over onze regio worden genoemd.

Ravenstein Claarenbeek en Hermans (jpg)
Foto: Portretten van R.A.A. van Claarenbeek en C.R. Hermans.

Het burgemeestersboek
Reinerius van Claarenbeek beschrijft in het boek de geschiedenis van het Land van Ravenstein vanaf de vroege tijd tot ongeveer 1880 met veel aandacht voor de kerk en de geestelijkheid, congregaties en verenigingen en het ook onderwijs. Het meeste schrijft hij over uit de twee boeken van de Osse geschiedschrijver Hermans, maar hij voegt ook informatie toe uit andere bronnen en publicaties. Het geheel illustreert hij met eigen tekeningen en met afbeeldingen en teksten die duidelijk afkomstig zijn uit ander drukwerk.
Het boek wordt lange tijd in de familie bewaard en gekoesterd als herinnering aan de oudoom. Henriette's dochter, Jacobine Maria Bernadette Gabriel van de Bogaard schenkt het boek uiteindelijk aan de Osse burgemeester, Herman Klitsie, zijnde de opvolger van drie generaties burgermeesters uit de familie Van Claarenbeek. Hij heeft het boek vervolgens overgedragen aan het Stadsarchief Oss.
Het boek is recent gerestaureerd en gedigitaliseerd en u kunt het hier inzien.

Ravenstein Titelblad (jpg)
Foto: Titelblad van het burgemeestersboek.

Ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Ravenstein toont het Stadsarchief in de tentoonstelling het boek en reproducties van verschillende teksten en tekeningen uit het boek en enkele oude kaarten die de burgemeester zelf bij elkaar had verzameld.

Lees meer over R.A.A. van Claarenbeek en het burgemeestersboek in het artikel "Het grote boek van de burgemeester" in 'Osse Historie'.


Terug
Naar boven