ACTIVITEITEN > Toen
CURSUS BOEREN EN OSS DOOR DE TIJD HEEN
17-10-2012 / 31-10-2012
archeologische en historische cursus

Tentoonstelling_zonderboergeenvoer_opgravingBrabantstraat in Oss_2010_greppels van cultusplaats (jpg)


Weet de moderne stadsbewoner wel waar zijn lapje vlees of pak melk vandaan komt? Hoe was de relatie in vorige eeuwen tussen stad en platteland? En hoe leefden de eerste boeren in deze omgeving? Deze cursus biedt een archeologische, historische en stedenbouwkundige kijk op de relatie tussen platteland en stad in Oss en omgeving. De cursus sluit aan bij de archeologische tentoonstelling 'Zonder boeren geen voer' die van 13 augustus tot en met 16 november 2012 te zien is in het Stadsarchief Oss.

De cursus bestaat uit drie lessen die elk door een andere docent wordt gegeven.

Les 1: De eerste boeren, door archeoloog Richard Jansen.
Rond 3000 voor Christus vestigen de eerste boeren zich permanent op het grondgebied van de huidige gemeente Oss. In eerste instantie nog dicht bij de Maas, later ook op de aangrenzende zandgronden. Deze les vindt plaats in het Stadsarchief. U krijgt tijdens deze les tevens een rondleiding door de tentoonstelling. In de daaropvolgende eeuwen neemt de zelfvoorzienende boerenbevolking gestaag toe. In de eerste eeuwen na de jaartelling, de Romeinse Tijd, is het gebied relatief zelfs dichtbevolkt. Boeren verbouwen nu niet alleen meer voor zichzelf maar ook voor de bewoners van stedelijke centra als Noviamagus (Nijmegen) en militaire kampen. 

Les 2: De scheding tussen stad en platteland, door regiohistoricus Henk Buijks (BHIC).
Na het ineenstorten van het Romeinse Rijk neemt de bevolking in het Maasland sterk af om pas enkele eeuwen later, in de Vroege Middeleeuwen, weer toe te nemen. Er komen kleine dorpen en later ook steden, gevoed door de direct omwonende boeren. Als steden zich gaan beschermen door middel van stadsgrachten of -wallen ontstaat voor het eerst een fysieke scheiding tussen stad en platteland.

Les 3: De hongerige stad, door stedenbouwkundige Astrid Kepers.
Met de industrialisatie en snelle groei van de steden raken stad en platteland en haar bewoners steeds meer van elkaar vervreemd. Tegenwoordig hebben stedelingen in de 'hongerige stad' veel voedsel nodig, de boeren op het platteland kunnen daar alleen aan voldoen door schaalvergroting en globalisatie.

Data: woensdag 17, 24 en 31 oktober 2012, 19.30 - 21.30 uur.
Locatie: De eerste avond vindt plaats in het Stadsarchief, de anderen bij de Volksuniversiteit Oss.


Terug
Naar boven