ACTIVITEITEN > Toen
ZONDER BOER GEEN VOER!
14-08-2012 / 16-11-2012
Archeologische vondsten 5000 jaar boerenverleden

TentoonstellingZonderboergeenvoer_Zaal7.jpg(1) (jpg)


We zouden het vandaag de dag bijna vergeten; hoe afhankelijk we zijn van de opbrengst van het platteland. Graan, groenten, vlees en melkproducten vormen de basis van ons dagelijks voedsel. Tegenwoordig komt ons eten van heinde en ver, maar vroeger was dat heel anders. De eerste boeren die zich in de huidige gemeente Oss vestigden zorgden in de vroegste perioden voor zichzelf en later voor de voedselvoorziening van hun directe omgeving. Zij werden zo voor de stedelingen een belangrijke bondgenoot. De boeren van het platteland en de handelaren en ambachtslieden uit de stad konden in elkaars behoeften voorzien.

Tentst_zonderboergeenvoer_Ingegraven middeleeuwse pot gevonden langs Brabantstraat_Oss_2010 (jpg)

De tentoonstelling 'Zonder boer geen voer! Archeologische vondsten uit 5000 jaar boerenverleden' liet aan de hand van enkele recente opgravingen in de gemeente Oss zien hoe de scheiding tussen voedselproducenten en -consumenten is ontstaan en hoe het 'boeren' in de afgelopen 5000 jaar veranderde.
De tentoonstelling is samengesteld en ontworpen door Bureau Echo. Bij deze tentoonstelling waren diverse activiteiten, onder andere een lezing en een cursus georganiseerd in samenwerking met de Volksuniversiteit Oss. Voor alle bezoekers was er een gratis tentoonstellingsboekje.

Deze tentoonstelling is in 2013 gedeeltelijk tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis.


Terug
Naar boven