ACTIVITEITEN > Toen
FOTOTENTOONSTELLING DAAN SCHOLTE
23-11-2012 / 14-03-2013
tentoonstelling en boek persfotograaf Daan Scholte

Panorama Scholte1 (jpg)


Op 22 november is het fotoboek 'Oss - de stad / Daan Scholte - de foto's / 1947 - 1966 - de tijd' gepresenteerd. Ook is vanaf dat moment, tot en met 14 maart, de gelijknamige tentoonstelling in het Stadsarchief Oss te zien. In dit unieke fotoboek zijn in 144 pagina's ruim 160 zwart-wit foto's opgenomen van persfotograaf Daan Scholte. Scholte was als persfotograaf verbonden aan het 'Dagblad voor Oss en Omstreken', dat in 1959 opging in het 'Brabants Dagblad'. Veel van deze foto's zijn nooit eerder in boekvorm verschenen. Het boek is in twee maanden geheel uitverkocht.

Persfotograaf Daan Scholte
In de mobilisatietijd, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, komt Rotterdammer Daan Scholte (1907 - 1973) in het Maasland terecht. Voor de oorlog fotografeert Scholte voor 'Het Rotterdamsch Nieuwsblad'. Als hij zich na de oorlog in Haren vestigt, pakt hij zijn oude beroep weer op en wordt hij persfotograaf bij het 'Dagblad voor Oss en Omstreken', dat in 1959 opgaat in het 'Brabants Dagblad'. Hij is de eerste die structureel persfoto's in deze regio maakt. Dit zijn niet alleen foto's met veel historische informatie, maar ook hele mooie opnames, vaak vanuit een bijzonder perspectief. In het boek en de tentoonstelling is een keuze gemaakt voor met name beelden uit de jaren '50 en '60 die in de stad Oss gemaakt zijn, waarbij het veranderende stadsbeeld van Oss duidelijk naar voren komt.

Tienduizenden negatieven
Het Stadsarchief heeft een uitgebreide beeldcollectie met foto's, ansichtkaarten en negatieven van Oss en omgeving. Een belangrijk onderdeel hierbinnen is de collectie negatieven van persfotograaf Daan Scholte. Deze collectie omvat de periode 1946 - 1966, de tijd van de wederopbouw. In totaal bezit het Stadsarchief 48.500 negatieven van Daan Scholte. Vele jaren na zijn dood werd deze collectie overgedragen aan Museum Jan Cunen, waar het Stadsarchief sinds juni 2007 deel van uitmaakt. Bij deze overdracht bleek dat er helaas geen beschrijvingen waren van wat, wanneer en waar was gefotografeerd. Via een grote groep vrijwilligers (de 'Daan Scholte-groep') uit het gehele Maasland, is een inventarisatie van de negatieven gaande. In 2011 zijn de negatieven gedigitaliseerd.

 


Terug
Naar boven