ACTIVITEITEN > Toen
HET KASTEEL VAN OSS
14-06-2016 / 20-08-2016
tentoonstelling en lezing

 

Archeologisch onderzoek_kasteelvanOss_2 (jpg)


Vanaf 14 juni  tot en met 20 augustus 2016 was in het Stadsarchief een nieuwe tentoonstelling te zien: het Kasteel van Oss. Deze archeologische expositie is opgezet door Richard Jansen, archeoloog van de gemeente Oss, tentoonstellingsbureau Echo en de Stichting Archeologie Maasland.

Een kasteel in Oss?

Zo'n 600 jaar geleden stonden er in Noord-Brabant veel kastelen. Dat was hard nodig, want er was veel strijd in dit gebied. De hertogen van Gelre en Brabant vlogen elkaar constant in de haren en de Brabantse edelen hadden ook onderling nogal eens ruzie. In de huidige gemeente Oss hebben zeker zes kastelen gestaan; in Ravenstein, Oijen, Herpen, Dieden, Megen en ook in Oss.
Dat in Oss een kasteel heeft gestaan is bij weinig mensen bekend. In 1994 werden bij de aanleg van een woon- en winkelcomplex aan de Eikenboomgaard, onder het huidige Burchtplein, de resten van een stenen fundering gevonden. Het ging om twee torens, een deel van een muur en een deel van de slotgracht van het kasteel van Oss. Op basis van de vele aardewerkvondsten kon worden geconcludeerd dat het kasteel halverwege de 14e eeuw gebouwd is en dat het waarschijnlijk al in de eerste helft van de 15e eeuw niet meer in gebruik was. Kort na de bouw van het kasteel, aan het eind van de 14e eeuw, wordt de stad Oss versterkt met een gracht, wal en poorten. De slotgracht van het kasteel wordt opgenomen in de stadsgracht.

Tentoonstelling
In de tentoonstelling zullen de vondsten van het archeologisch onderzoek van het kasteel voor het eerst te zien zijn. Ook worden vondsten uit de stadsgracht en uit opgravingen van de bijbehorende stadspoorten tentoongesteld. De resten van het kasteel liggen tegenwoordig onder de parkeerplaats op het Burchtplein. De witte stenen in het straatoppervlak van de parkeerplaats geven aan waar de kasteelmuren hebben gestaan. Ook van de stadsgracht, wal en poorten is niets bewaard gebleven. Alleen de 'punaises' in het straatoppervlak met de jaartallen 1399 - 1999, geven de loop van de stadsgracht weer. De tentoonstelling bestaat uit twee delen; in de entreeruimte van de bibliotheek en in de studieruimte van het Stadsarchief.

Archeologisch onderzoekkasteelvanOss (jpg)

Lezing en opening
Op donderdagavond 16 juni om 19.30 uur werd deze tentoonstelling geopend met een kort openingswoord en een interessante lezing. Hierbij geven archeoloog Richard Jansen en Hans Pennings van Stichting Archeologie Maasland een toelichting op het kasteel van Oss, op de opgravingen en op de middeleeuwse stad Oss waar het kasteel deel van uitmaakte.


Terug
Naar boven