EDUCATIE > Joodse gemeenschap
SPEURTOCHT EN LESBRIEVEN
educatief materiaal voor po en vo

Lesmateriaalmaart2022_20220323_175505 (jpg)


Het lespakket 'De Joodse gemeenschap in Oss' is gemaakt naar aanleiding van het rapport uit 2021 ‘Het handelen van het gemeentebestuur van Oss bij de onteigening en vervreemding van panden van joodse inwoners tijdens en na de Tweede Wereldoorlog’. Bij de presentatie van dit onderzoek in 2023 beloofde de Osse burgermeester dat er lesmateriaal zou komen om de leerlingen in Oss bewust te maken van de rol van de Joodse gemeenschap in Oss.

Het lesmateriaal bestaan uit een speurtocht, lesbrieven en praatkaarten. 

Speurtocht 
De speurtocht over de Joodse gemeenschap is bedoeld voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit is een tocht door het centrum van Oss langs plaatsen die te maken hebben met de Joodse gemeenschap in Oss. Bijvoorbeeld de struikelstenen, maar ook de synagoge en fabrieken. De speurtocht is aan te vragen via onderstaand e-mailadres. 

Lesbrieven

Het lespakket bestaan uit zes verschillende lesbrieven met diverse onderwerpen. Zo komen de leerlingen in aanraking met de verschillende manieren waarop de Joodse gemeenschap invloed heeft gehad op Oss. 

Het lesmateriaal is ontwikkeld door (oud-)docenten Rop van der Burgt, Kitty Schuur en Kees Verhoeckx. Daarnaast is ook de Werkgroep Struikelstenen nauw betrokken geweest. 

Praatkaarten 

Voor een aanvulling op het lespakket kunnen de praatkaarten worden ingezet. De praatkaarten kunnen gemakkelijk in de klas worden gebruikt om samen met leerlingen in gesprek te gaan over de Tweede Wereldoorlog. 

Blijf zelf nadenken

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans deed bij de uitreiking van het lesmateriaal een oproep om vooral zelf na te blijven denken en niet blind de grote groep te volgen. "Vertrouw op je morele kompas en volg dit ook." Pim van Os, die het materiaal namens de Nederlands Israëlitische gemeente Oss in ontvangst nam, sprak zijn dank uit dat de gemeente hier zoveel aandacht aan heeft besteed en hoopte dat op deze manier veel leerlingen betrokken raken bij het lot van de Osse Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Digitaal materiaal

De speurtocht is te downloaden als pdf-bestand. Deze is bedoeld voor groep 7 en 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De lesbrief kunt u hier downloaden als pdf-bestand. Deze lesbrief is bedoeld voor groep 7 en 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Download hier ook het bijbehorende opdrachtenboek. 

De lesbrief voor Havo/VWO is ook te downloaden als pdf-bestand. Download hier ook het bijbehorende opdrachtenboek. 

Kijk hier voor meer informatie over de praatkaarten.

Heeft u vragen of opmerkingen over de lesbrief of ander materiaal? Neem dan contact op met: informatie@stadsarchiefoss.nl


Naar boven