EDUCATIE
Speerpunt van het Stadsarchief

Educatie is een van de belangrijke taken van het Stadsarchief. Doel van deze educatie is bewustwording van het verleden van de directe leefomgeving en het leren leggen van verbanden tussen heden, verleden en toekomst. Een nevendoel is het kennismaken met het archief.

Educatie1 (jpg)


Er zijn diverse educatieve projecten te boeken voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ook is er in overleg maatwerk mogelijk.
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten contact op met Martine Eerelman, medewerker educatie, via informatie@stadsarchiefoss.nl of telefonisch via [0412] 842010, of loop even binnen bij het Stadsarchief.


Naar boven