COLLECTIE > Introductie
COLLECTIEWEBSITE

Wij zijn hard aan het werk om een groot deel van onze collectie digitaal beschikbaar te maken. Het directe adres van deze collectiewebsite is: www.stadsarchiefoss.nl/collectie. Of klik op deze link. Via deze collectiewebsite kunt u zoeken in: 

  • De beeldcollectie. Hier zijn recent 13.000 foto's van Oss en omgeving aan toegevoegd.
  • De kranten (Stad Oss, Sirene, Dagblad voor Oss en omstreken, Brabants Dagblad), via het onderdeel Gedrukte Bronnen. De oudere kranten zijn ook vanaf huis te bekijken, de nieuwe kranten (vanaf 1959) staan in verband met auteursrechten alleen op de publiekscomputers in onze studieruimte.
  • De naslagbibliotheek en diverse tijdschriften, die in te zien zijn in onze publieksruimte. 

Collectie_publiekspcs (jpg)

Lees meer >>
ARCHIEVEN

Het Stadsarchief beheert een klein aantal archieven van Osse bedrijven, organisaties en particulieren. De meeste stukken stammen uit de eerste helft van de 20e eeuw, maar enkele zijn (veel) ouder. Een deel van de archieven is ontsloten door middel van plaatsingslijsten. Deze archieven zijn alleen aan te vragen tijdens onze openingstijden. Hier vindt u een overzicht van de archieven die in het Stadsarchief te vinden zijn.

Lees meer >>
BEELDCOLLECTIE

Een belangrijk deel van de collectie van Stadsarchief Oss bestaat uit beeldmateriaal. De beeldcollectie omvat in totaal ca. 500.000 fotoafdrukken, ansichtkaarten, negatieven. Behalve fotoafdrukken en negatieven, in aantallen het belangrijkste bestanddeel, moet ook gedacht worden aan dia's, (originele) films en videobanden. Het archief is druk bezig met digitalisering. Via de collectiewebsite komt steeds meer materiaal digitaal beschikbaar. 

Lees meer >>
DOCUMENTATIE (KNIPSELS)

Het Stadsarchief beheert een groot aantal knipselcollecties en (kleine) drukwerken die in het verleden door verschillende verzamelaars bij elkaar zijn gebracht. Deze documentatie-collecties zijn heel divers. De meeste zijn ontsloten door middel van plaatsingslijsten. Deze lijsten zijn in onze leeszaal te raadplegen.

Lees meer >>
KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

Het Stadsarchief is bezig met een omvangrijk digitaliseringsproject van de krantencollectie. De gedigitaliseerde kranten zijn grotendeels, voor zover mogelijk in verband met auteursrechten, toegankelijk op onze collectiewebsite. Zoek bij het onderdeel 'Gedrukte Bronnen'.

Lees meer >>
NASLAG-BIBLIOTHEEK

Het Stadsarchief beheert een collectie naslagwerken die uit ruim 2500 boeken bestaat. Deze naslag-bibliotheek is onderverdeeld in wetenschappelijke, genealogische en algemene boeken over Oss en omgeving.
De boeken zijn vrij toegankelijk bij het Stadsarchief; in de publieksruimte in de Bibliotheek Oss tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Uitleen is helaas niet mogelijk. Via de collectiewebsite is te zien welke boeken wij in bezit hebben en kunt u de nummers vervolgens zelf opzoeken.

Lees meer >>
Naar boven