EDUCATIE > Voortgezet onderwijs > Toen
Maak je eigen tentoonstelling 2008 en 2009

Het project ‘Maak je eigen tentoonstelling' is twee keer als pilot door het Maaslandcollege uitgevoerd. De eerste keer door een brugklas, die zowel een bezoek bracht aan het Stadsarchief als aan Museum Jan Cunen, om kennis te maken met beide instellingen en om te kijken hoe een tentoonstelling werd opgebouwd.

Educatie_VO_Maakjeeigententst (jpg)


De tweede keer, in 2009, met een 4e klas vmbo in het kader van een project over generaties. De leerlingen brachten een bezoek aan het Stadsarchief waarbij ze een inleiding kregen en diverse opdrachten rondom het maken van een tentoonstelling. Binnen het project, waarbij het vergelijken van de huidige generatie met vorige generaties binnen de familie centraal stond, konden de leerlingen zelf kiezen voor een ‘verwerkingsvorm'. Dit kon een werkstuk zijn, een powerpointpresentatie, maar ook het maken van een tentoonstelling in het archief.


Terug
Naar boven